Hvad betyder Grundtvig – Kold

Hvad betyder Grundtvig – Koldsk Friskole?

Hvad mener vi når vi taler om at vi er en Grundtvig-Koldsk friskole, hvad betyder det for os her på Klinte? I de følgende citater vil vi gerne tydeliggøre hvad vi mener. Og set ud fra et moderne litteraturpædagogisk synspunkt er Kolds udsagn ellers godt nok. ‘Don’t tell it, show it’, siger vi i dag.
”Det er en grundlæggende tanke hos Grundtvig, at mennesket er nødt til at komme til sig selv, før det kommer til andre. Man skal kunne sige jeg, før man siger vi. Det er nemlig vigtigt for ethvert menneske at forstå, at det har en enestående betydning.”

Beåndende undervisning

Chresten Kold siger, undervisningen skal virke beåndende, den skal forbinde sig med og befordre det liv, personen bærer i sig. Undervisningen skal rette sig mod elevens iboende muligheder: ‘En undervisning, der skal opnå den hensigt at danne og beånde, må ikke melde sig med en forudlagt plan, en afstukket og afpælet vej, som børnene må følge til målet. Den må meget mere tage hensyn til børnene og navnlig til, hvad der rigtig fornøjer dem, glæder og opløfter dem, og hvad der finder indgang hos dem. Hverken dannelse eller beåndelse kan påtvinges nogen; thi de forudsætter begge en frivillig modtagelse. Selv det allerubetydeligste, der virkelig modtages, har mere dannende kraft i sig end store masser af det allernyttigste og klogeste, der bliver påtvunget og altså kun kommer udenpå’.

Prøv os

Har I lyst til at prøve os?

Klinte Friskole tilbyder en gratis og uforpligtigende prøveperiode på 14 dage, hvor dit barn vil få mulighed for at stifte nye bekendtskaber og lære skolen at kende. Hvis I har lyst til at vide mere, skal I være velkommen til at kontakte skolen på mail eller dukke op personligt, således at I som forældre har mulighed for at se skolen an samt få en god snak.
Skolen bygger på, at den enkelte bliver set, mødt og favnet i forhold til den læringsstil, der passer den enkeltes elevs faglige kompetencer og generelle trivsel. Her er idræt og natur en vigtig del af hverdagen, hvor især fællesskab og samarbejde står øverst på dagsorden. Eleverne lærer, at det er vigtigt at være sig selv, et godt eksempel og bidrage til en socialt velfungerende skole. Alt dette bakkes op af nærværende ansatte, således at netop dit barn får lov til at udfolde sig.
Daglig leder

Værdiggrundlag

Klinte Natur og Idræts Friskole er en Grundvig Koldsk skole med stort fokus på god skolegang og et positivt fællesskab. Formålet med skolens virke er at give eleverne læring for livet gennem de bedste sociale og faglige forudsætninger. Kerneværdierne grunder i fællesskab, trivsel, et højt fagligt niveau, gensidig respekt og nærværende voksne.  Skolen er et sted, hvor eleverne glæder sig til at komme og har lyst til at lære og lære fra sig samt tro på egne og andres evner. Med andre ord, Klinte Natur og Idræts Friskole er en skole for livet, som vil præge dit barns nutid og fremtid i en positiv retning.

Skolen tilbyder undervisning fra 0. til 9. klasse. Gennem brug af differentierede læringsmetoder og undervisningsformer tilpasses undervisningen til den enkelte elevs behov – derved stortrives eksempelvis både drenge og piger på skolen. For at skabe grobund for læring og udvikling af både kompetencer og faglighed, er ingrediensen altid trivsel. Med trivsel som fokus er der grobund for glæde og engagement, hvilket smitter og skaber lyst til læring. Vi arbejder med det vi har – og her er kroppen et vigtigt element. Vi bruger den til at lege, indlære og føle med, både når vi laver idræt og når vi er i bevægelse. Mennesker er i konstant bevægelse, og med Friskolens tværfaglige kultur spejler eleverne sig der, hvor de passer ind. Den omgivende natur vil i høj grad blive inddraget i undervisningen, samt i fritiden til leg og motion. Børnene styrkes i deres forståelse af bæredygtighed lokalt og globalt. Vi har skabt kreative og hjemlige omgivelser og de fysiske rammer er en vigtig del af vores fælles skole.

Individuel læring og brug af læringsstile et vigtigt element i skolens grundlæggende værdier. Alle elever er ikke ens og alles forudsætninger begynder forskellige steder. Det er en opgave vi her på stedet varetager i et forpligtende fællesskab og med udgangspunkt i skolens værdier og kultur. Vi er en lille skole og derfor er det muligt at rumme disse forskelligheder og dermed give optimale muligheder til den enkelte elev. Friskolen er et lille samfund, hvor vi kender hinanden og passer på vores venskaber og vores kultur i fællesskab.

Vi er autentiske i forhold til vores målsætninger og det elementære forældresamarbejde, som forpligter på tværs. Skolen lægger vægt på et stort forældreengagement og -ansvar i dagligdagen. Et stærkt sammenhold mellem forældrene skaber tryghed og trivsel for alle. Det forpligtende fællesskab i skolen gør, at børnene trives fysisk og psykisk. Friskolen arbejder ud fra en struktureret overordnet plan, så vi på den måde skaber tryghed og tillid til hverdagen for både elever, forældre og ansatte.

Skolen er uafhængig af politiske og religiøse interesser. Årets gang markeres af en række fælles arrangementer for alle klassetrin.