Med trivsel opstår læring!

Klinte Natur- og Idræts Friskole læner sig op af Grundtvigs tanker om livsoplysning og Kolds tanker om skole. Vi vil gerne give det enkelte barn appetit på livet ved at pirre nysgerrigheden og evnen til at undres. Med Grundtvigs ord oplive barnet - samtidig med, at vi giver børnene oplysning om det liv, det samfund og den kultur, vi er en del af. Sådan kan oplivning og oplysning gå hånd i hånd. På Klinte Friskole har hvert enkelt barn sin plads og sin betydning for fællesskabet. Vi støtter børnene i at indgå i udviklende relationer med både voksne og børn. Hvert barn har sit eget særpræg, og når vi respekterer dette, giver vi på en gang barnet frihed og ansvar. Frihed til at være sig selv og ansvar for, at andre får samme mulighed. Vi søger balancen mellem børnenes behov for at lære i fællesskab, og deres behov for individuelt tilrettelagt undervisning. Hvert barn bliver mødt med interesse og respekt, men samtidig med krav og forventninger - både fagligt og socialt. Børn vokser af udfordringer, så vi tilstræber høj faglighed i både boglige, praktiske og musiske fag Fagene får først liv, når barnet og den voksne fordyber sig sammen - her skabes engagementet, nysgerrigheden og lysten til at lære. Friskole lægger vi vægt på at udvikle os og lære nyt. Børnene præsenteres for en mangfoldighed af undervisningsmetoder, der tager udgangspunkt i, at børn skal have mulighed for at lære med både krop og ånd. Klinte Friskole er en vigtig institution i lokalsamfundet. Den fungerer som en demokratisk forening, der består af alle familierne og skolekredsen, d.v.s. tidligere forældre, bedsteforældre og andre der ønsker tilknytning til skolen. Det betyder, at skolen er et nærværende og overskueligt fællesskab, der understøtter børnenes faglige og sociale udvikling. Friskolen er et fælles ansvar, hvor børn, forældre og medarbejdere deltager i skolens liv. En deltagelse i et forpligtende fællesskab, der ruster børnene til et aktivt medborgerskab i et demokratisk samfund. Du er naturligvis velkommen til at kontakte skolen for yderligere informationer. Kom gerne forbi eller ring og tag en snak med skolens leder.

Seneste nyheder